Individuálne doučovanie TŠP

Individuálne doučovanie je vždy navrhnuté presne podľa konkrétnych potrieb. Najskôr nám prosím napíšte, s čím Vám môžeme pomôcť.

Ďalej nasleduje osobná konzultácia, po ktorej Vám bude vybraný vhodný lektor, intenzita doučovanie a jeho frekvencia.

detail12