Prípravné kurzy na VŠ

Spoločne s maturitným ročníkom rieši veľký počet študentov aj prípravu na prijímacie skúšky na vysokú školu. V súčasnej dobe existuje veľmi veľa spôsobov, ako sa pripravovať. V tomto článku si predstavíme niektoré z nich. Bude pre vás ľahšie sa v problematike, ktorá nie je úplne jednoduchá, orientovať.

Väčšina študentov musí skladať pre prijatie na štúdium na VŠ nejakú formu prijímacej skúšky. Táto forma aj obtiažnosť sa líši v závislosti od oblasti a na jeho popularite.

Najdôležitejšími faktormi pre úspešné zvládnutie skúšok sú rozumové schopnosti, študijné predpoklady a v neposlednom rade vaša motivácia, ktorá býva veľmi podceňovaná. Z mnohoročných skúseností môžeme potvrdiť, že motivácia býva veľmi často kľúčový faktorom.

Ak chcete, aby bola vaša príprava efektívna, začnite s výberom študijného odboru už cez prázdniny pred maturitným ročníkom. Všetky informácie získate na webových stránkach fakúlt, ďalej odporúčame navštíviť deň otvorených dverí a zistiť si informácie od študentov, ktorí odbor aktuálne študujú.

Ďalším krokom je podrobné zoznámenie sa s obsahom prijímacieho konania, prvotné otestovanie a následné zostavenie harmonogramu prípravy vrátane zvolenie vhodnej formy.

Přípravné kurzy na VŠ