Analytické myslenie

Analytické myslenie je subtest testujúci výrokovú, predikátovú logiku, sylogizmy a ďalšie príklady, ktoré vyžadujú analytické myslenie. Jedná sa o komplikovaný subtest, študentom robí zvyčajne spolu s numerikou najväčšie problémy. Bez znalostí niektorých základných vzorcov nie ste schopní príklady zvládnuť.