OSP

Obecné študijné predpoklady, testy organizované spoločnosťou Scio. Testujú základné znalosti a schopnosti pre úspešné vysokoškolské štúdium. Nejedná sa o test stredoškolských znalostí, pri riešení úloh sa vychádza len z informácií v zadaní. 

Oddiely testu

Verbálny oddiel (20 minút, 23 úloh)

Kvantitatívny oddiel (30 minút, 23 úloh)

Logický oddiel (30 minút, 22 úloh)

Argumentačný oddiel (30 minút, 22 úloh)