Koľko matematiky je potrebnej k TSP?

Koľko úsilia vás bude stáť doučiť sa matematiku po štyroch rokoch na strednej škole, kde ste ňou prešli len tak? V článku zistíte, že do TSP toho vlastne toľko vedieť nepotrebujete a nie je sa čoho báť.

Maturite z matematiky ste sa mohli vyhnúť. Ak však s týmto diabolským predmetom bojujete, určite ste to radi urobili aj v maturitnom ročníku a teraz riešite úplne iné veci. Predtým ako odídete na vysnívané fakulty, kde môžete na matematiku konečne zabudnúť a študovať čo vás baví, musíte najskôr úspešne zvládnuť testy študijných predpokladov, kvôli ktorým sa k učebnici matematiky ešte na chvíľu budete musieť vrátiť.

Ak máte v pláne všetku numeriku radšej preskočiť, skúste to prehodnotiť. Numerický oddiel nie je tak desivý, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Stačí ak si zopakujete pár jednoduchých pravidiel, ktoré už ste možno zabudli, pretože vo väčšine prípadov ide o látku zo základnej školy. K väčšine príkladov, možno ku všetkým naozaj viac než túto látku nebudete potrebovať. No dobre, a potom ešte dostať nápad. Znalosť matematických základov vás však k nemu určite nakopne. 

Zlomky

Naučte sa zlomky rýchlo krátiť, spomeňte si na pravidlo pre sčítanie a pre násobenie. Sú úplne jednoduché, len je potrebné si ich zautomatizovať. Pozrite si aj porovnávanie zlomkov a snáď najťažšie, čo vás môže stretnúť je rátanie so zloženým zlomkom.

Mocniny a odmocniny

Kalkulačku pri testoch TSP nemôžete používať a preto si skúste zapamätať základné hodnoty odmocnín, ako napríklad √2 (ktorá sa rovná 1,4 a ide o obľúbený príklad zadávateľov). Skúste si do hlavy vštepiť čísla, ktoré vám potom v teste budú pripadať na prvý pohľad povedomé a dokážete tak prísť na chytáky, ktoré tvorcovia testov nachystali. Pokiaľ budete vedieť, že 64 je nielen 8 na druhú, ale aj 4 na tretiu, potom si na vás zadávatelia neprídu. K dokonalosti sa naučte ešte pár vzorcov, nech viete, kedy sa odmocniny sčítavajú a odčítavajú, kedy násobia alebo delia.

Úpravy lineárnych rovníc

Nepotrebujete goniometrické funkcie, nemusíte si pamätať ani vzorčeky pre diskriminanty. V skutočnosti by ste si v TSP mali vystačiť so znalosťami úpravy lineárnych rovníc. Najviac vám môže dať zabrať riešenie rovníc s viacerými neznámymi, čo budete potrebovať najmä pri riešení slovných úloh. Preto si zopakujte, ako na to, natrénujte si ten najlepší systém a prekvapí vás, že zrazu budete vedieť, ako niektoré príklady riešiť.

Percentá, desatinné čísla a zlomky

V tomto prípade ide o pokročilejší level, pretože zlomky ste si osviežili už v rámci prvého bloku. Bude teda stačiť ak si prepojíte znalosti a uvedomíte si, akú veľkú časť celku tvoria a ako sa dajú vyjadriť inak. Opäť stačí, ak si zautomatizujete základné hodnoty a ďalšie si dokážete bez problémov spočítať. Je potrebné vedieť napríklad to, že 20 % je vlastne ⅕, ktorú je možné vyjadriť ako 0,2. Pokiaľ dokážete prevádzať zlomky bez problémov na percentá a desatinné čísla, sú to pre vás ďalšie body k dobru.

Deliteľnosť

Nejde o nič hrozné, stačí keď si nájdete tabuľku ako deliť číslami 1-10. Ak tejto problematike venujete chvíľku času, pri TSP sa vám táto časová investícia vráti a namiesto zdĺhavého delenia každého čísla si potom len overíte deliteľnosť posledného dvojčísla.