Kritické myslenie - riešenie príkladu TSP

Pri riešení podobných TSP príkladov, kde sa prelína numerika s kritickým myslením sa priamo ponúka možnosť dosadiť si konkrétne čísla. Tým však nechceme riešiteľov, najmä tých rýchlejších, odradiť od vlastných (a aj správnych) úvah.

reseni prikladu

Niektorí si totiž po prečítaní zadania TSP príkladu okamžite uvedomia, že jedna tretina domácej produkcie je polovica dvoch tretín zahraničnej produkcie. Ak má teda domáca produkcia prekonať zahraničnú pri súčasnom raste oboch, musí vždy vzrásť viac než dvojnásobne (a ďalej netreba riešiť). Späť ale k dosadzovaniu, ktoré využije väčšina z vás.

V roku 2011 pochádza zelenina:

z 1/3 z domácej produkcie

z 2/3 zo zahraničnej produkcie

Pretože počítame s tretinami, oplatí sa nám dosadiť si akékoľvek číslo, ktoré sa dobre delí tromi. Jednotky (či už hmotnostné alebo napr. jednotlivé kusy zeleniny) nás v tomto prípade nemusia trápiť - pre lepšiu predstavu si môžeme povedať, že uvedené číslo značí počet ton spotrebovanej zeleniny.

Kým si do príkladu dosadíme číslo 60 t (povedzme si teda, že v roku 2011 mohli občania ČR spotrebovať 60 ton zeleniny), potom:

z 1/3 z domácej produkcie = 20 ton

z 2/3 zo zahraničnej produkcie = 40 ton

V roku 2012 predbehne domáca produkcia zahraničnú, a tá (zahraničná) zároveň narastie. Zahraničná produkcia sa teda zvýši zo 40 ton na 41 ton, aby sme splnili podmienku rastu trhu. Domáca musí taktiež vzrásť na 42 ton. Celková produkcia v roku 2012 bude 83 ton oproti 60 t z roku 2011. Môžeme teda začať overovať odpovede:

  1. celková spotreba vzrástla o 23 t, čo je viac ako ⅕. NIE
  2. spotreba tuzemskej zeleniny vzrástla o 22 t, čo je viac ako polovica z pôvodných 20 t. NIE
  3. spotreba tuzemskej zeleniny vzrástla z 20 t na 42 t, teda viac než dvojnásobne. Áno
  4. celková spotreba zeleniny musí vzrásť, inak nedorovná a nepredbehne spotrebu zahraničnú, pokiaľ zahraničná rastie. NIE
  5. sledujte predchádzajúcu odpoveď, spotreba tuzemskej zeleniny musí podľa zadania rásť. NIE

Ponúkané riešenie príkladu testů studijních předpokladů pomocou dosadenie konkrétnych čísel síce nie je vôbec matematicky elegantné, ale ku správnej odpovedi vás (s prípadnou korekciou) dovedie spoľahlivo s minimom znalostí a za veľmi krátky čas.