Kritické myslenie - Testy studijních předpokladů TSP

Subtest TSP kritického myslenia kombinuje Vaše stredoškolské znalosti so schopnosťou logickej argumentácie.

Tento oddiel prešiel od vzniku TSP veľkými zmenami. Kritické myslenie obsahuje v súčasnej podobe vždy jeden dlhší text (úryvok štúdie alebo odborného článku), na ktorý nadväzuje viac otázok. Ďalej sa tu stretnete s rôznymi úlohami, ktorých zadanie bolo v posledných ročníkoch taktiež dlhšie. Celkom sa teda dosť načítate. V kombinácii so skutočnosťou, že tento oddiel je už tradične zaraďovaný v rámci TSP ako posledný, je veľkým problémom vyčerpanosť po viac než hodine intenzívneho sústredenia. Je teda v prvom rade vhodné zvážiť, či by se nemali kritickým myslením začať.

V zásade je možné stretnúť sa príkladmi, kde máte vybrať (ne)správne tvrdenie na základe predloženého zadania (pracujeme len s informáciami v zadaní) a s príkladmi, kde určujete (ne)pravdivosť v obecnej rovine (pracujeme aj so znalosťami mimo zadania). Aby toho nebolo málo, odporúčame zopakovať si aj počítanie pravdepodobností (pretože matematike sa nevyhnete).

Pri príprave na oddiel kritického myslenia je dôležité zdôvodňovať každú možnosť. Nemusíte byť zrovna experti na argumentačné metódy, aby ste tu získali plný počet bodov. Aj tak je dobré mať základné povedomie o členení argumentov. Z podstaty veci sa stretnete s príkladmi, kde bude odôvodnenie správnej odpovede trochu zavádzajúce. Je potrebné mať neustále na pamäti, že hľadáme najvhodnejšie možné riešenie, nie jediné správne.

V neposlednom rade je veľkou výhodou čítanie odborných textov. Kritické myslenie sa bez ohľadu na študovaný odbor zlepší takmer každému študentovi vysokej školy. Uchádzači, ktorí napríklad menia odbor, alebo priberajú ku štúdiu ďalší, majú preto obrovskú výhodu. 

 

Poznámka na záver

V ročníkoch 2015 a 2016 obsahoval oddiel kritického myslenia vždy 6 úloh v cudzom jazyku. Tieto úlohy však vychádzali aj z iných oddielov. V TSP 2017 došlo vzhľadom k uvedenému k formálnej zmene, kedy úlohy v cudzom jazyku boli rozmiestnené v celom teste. Hlavnou zmenou bolo aj navýšenie cudzojazyčných úloh zo 6 na 10.