Kultúrny prehľad - riešenie príkladov TSP Muni

Dnes sa spolu pozrieme na príklad z kultúrneho prehľadu TSP 2016!

 

 

Príklad TSP Muni:

Príklad na rímsky kalendár by sa možno skôr hodil do oddielu analytického, ale v roku 2016 sa objavil v kultúrnom prehľade. Aj napriek tomu, že je celý postup riešenia opísaný úplne presne v zadaní, úloha robila riešiteľom značné problémy. Pozrime sa spolu na riešenie!

Prejdime si riešenie vetu po vete

 

římském kalendáři měl každý měsíc tři klíčové dny, které se nazývaly kalendy, nony a idy.

Tu nie je nad čím rozmýšľať, existujú tri pomenované dni.

Kalendy byly vždy první den v měsíci, nony a idy byly buď 5. a 13. den v měsíci (v lednu, únoru, dubnu, červnu, srpnu, září, listopadu a prosinci), nebo 7. a 15. den měsíci (v ostatních měsících).

Kalendy sú jasné. Po celý rok sa jedná o 1. deň v mesiaci, bez výnimky. 

Nony sú 5. deň v januári, februári, apríli, júni, auguste, septembri, novembri a decembri.

Nony sú 7. deň v marci, máji, júli a októbri.

Idy sú13. deň v januári, februári, apríli, júni, auguste, septembri, novembri a decembri.

Idy sú 15. deň v marci, máji, júli a októbri.

Dny předcházející kalendám, nonám nebo idám se označovaly jako pridie (např. pridie Kalendas Ianuarias = 31. prosince).

“Pridie Kalenda” môže byť len 30. alebo 31. prechádzajúceho mesiaca (pozri zátvorka v zadaní). Z uvedeného pravidla platí len jedna výnimka a tou je problematický mesiac február. Našťastie si stačí uvedomiť, že február má 28 dní a preto 28. februára preložíme ako Kalendas Martias.

“Pride Nonas” môže byť 4. deň v januári, februári, apríli, júni, auguste, septembri, novembri a decembri alebo 6. deň v marci, máji, júli a októbri.

“Pride Idus” môže byť v 12. deň v  januári, februári, apríli, júni, auguste, septembri, novembri a decembri alebo 14 deň v marci, máji, júli a októbri.

U pridií sa moc nepočíta a ide o stanovený dátum podľa mena dňa mínus jeden deň. Teda najjednoduchšou možnou variantou dátumu.

Ostatní dny v měsíci pak byly označovány dopočítáváním do nejbližšího klíčového dne, přičemž se do počtu dnů zahrnovalo samotné datum i klíčový den.

A tu leží kameň úrazu, pretože sa do výpočtu musí zahrnúť kľúčový deň (kalendy, nony alebo idy), ako aj deň zisťovaného dátumu! To mnohým nedáva zmysel.

Určete, která z možností odpovídá datu ante diem quartum Idus Augustas.

„Ante diem quartus Idus Augustas“ voľne preložíme ako “štvrtý deň pred augustovým Idom” (teda pred 13. augustom). Vzhľadom k vyššie uvedenému však nemôžeme len od augustového Idu odčítať 4 dni. Do výpočtu musíme zahrnúť ako Idus, tak aj hľadaný deň:

  1. deň = 13. augusta (Idus)
  2. deň = 12. augusta
  3. deň = 11. augusta
  4. deň = 10. augusta (hľadaný deň a správna odpoveď)

Pri riešení uvedeného TSP príkladu samozrejme potrebujete aspoň minimálnu úroveň latinčiny, čo je skutočnosť, ktorú sme doteraz prehliadali. Nemusíte však byť zrovna profesor Hrbolek, stačí trochu zaimprovizovať a pomôcť si v prípade mesiacov napr. angličtinou, pri čísliciach potom hudobnými intervalmi alebo triedami gymnázií.