Kultúrny prehľad - Testy studijních předpokladů

Viete z hlavy vysvetliť základné rozdiely medzi Európskou radou, Radou Európskej únie a Radou Európy?

Čo to vôbec je?

Oddiel kultúrneho prehľadu testuje TSP váš tzv. všeobecný rozhľad alebo tiež znalosti z rôznych humanitných odborov. A s prípravou to nie je zrovna ružové. Tento oddiel Vám proste musí sadnúť. Kultúrny prehľad sa z podstaty veci nedá naučiť, získava sa. A proces získavania má skôr dlhodobý charakter. Obrovskú výhodu budú mať maturanti z dejepisu, základov spoločenských vied a napr. dejín kultúry. Taktiež zanietení čitatelia a milovníci geografie.

S čím sa stretnete?

Štruktúra kultúrneho prehľadu sa v každom ročníku mení, odporúčame vám zopakovať si nasledovné okruhy:

Klasická literatúra a spisovatelia - v posledných ročníkoch sa vždy objavil úryvok z knihy, pričom sa nie vždy určoval autor, ale napríklad tvrdenie neplatiace o autorovom živote.

Biblia a grécke bájky a povesti - prečo mal vlastne Abrahám zabiť svojho syna Izáka, keď na svete bolo dohromady asi 3,5 človeka? A čo sa skrýva na dne Pandorinej skrinky?

Umelci (hlavne skladatelia a maliari) - veľmi obľúbeným je zoraďovanie umelcov do správnych slohov.

Antické Grécko a Rím - peloponézska vojna, grécko-perzské konflikty, …

Základný prehľad o svetových náboženstvách - predstavitelia, myšlienky, základné sviatky …

História a fungovanie EU - viete z hlavy vysvetliť základný rozdiel medzi Európskou radou, Radou Európskej únie a Radou Európy?

História 20. storočia - svetové vojny, studená vojna, rozdelenie štátov, politické osobnosti - proste kedy, kde, prečo a ako sa stalo … A k tomu všetkému naviac býva zapojený aj vesmír.

 

Ako sa s tým v TSP popasovať?

Kultúrnym prehľadom môžete s kľudným svedomím, za predpokladu, že vás žiadna neznalosť nerozhodí, pri písaní TSP začať. Charakter otázok je viem/neviem. Rôzne dedukcie a logické odvodzovanie možné sú, ale aj tak ich musíte kombinovať s faktografickými znalosťami času. Času vám tento oddiel moc nezaberie.

V ďalších článkoch sa zameriame na konkrétne okruhy znalostí a ukážeme si aj nejaké pomôcky na zapamätanie si základných informácií.