Kultúrny prehľad

Kultúrny prehľad je subtest testujúci všeobecný prehľad, môžete naraziť na otázky z filozofie, práva, psychológie, histórie, zemepisu, umenia, mytológie … 

Je ťažké sa na otázky tohto typu dokonale pripraviť, v podstate je to nemožné. Otázky totiž nie sú povrchové, idú do hĺbky problematiky. Výhodu majú študenti, ktorí si vyberú maturitu zo základov spoločenských vied a kvalitne sa na ňu pripravia.