Systém bodovania TSP

Systém bodovania v TSP

1 bod za správnu odpoveď

-0,25 bodu za zlú odpoveď

0 bodov za otázku bez odpovede