Systém bodovania TŠP

Systém bodovania v TŠP

1 bod za správnu odpoveď

-0,25 bodu za zlú odpoveď

0 bodov za otázku bez odpovede