TSP ako prijímacie kritérium 2

Druhá časť stručného prehľadu fakúlt s TSP.

Opäť pripomíname, že existuje celá rada odchýlok, ktoré nie sme v rozsahu tohto článku schopní zachytiť. Preto by ste mali vždy vychádzať primárne z informácií uvedených priamo pri vašom odbore na oficiálnych stránkach Masarykovej univerzity - MUNI.

 

 

 

Fakulty, na ktorých potrebujete TSP:

Prírodovedecká fakulta MUNI

Aj tu sa uchádzači stretnú s TŠP. Prírodovedecká fakulta pri viacerých odboroch vypisuje ešte vlastné odborné testy. U jednotlivých odboroch tak môže stačiť len TŠP, len odborné testy alebo ich kombinácia. Špecifikom Prírodovedeckej fakulty je vyvažovanie jednotlivých výsledkov podľa nasledujúceho kľúča:

Maximum 1 000 bodov

Odbory s TŠP: TŠP = 1 000 bodov

Odbory len s odborným testom: odborný test = 1 000 bodov

Odbory s TŠP aj odborným testom: TŠP = 300 bodov, odborný test = 700 bodov

Medzifakultné štúdiá: 1. fakulta 500 bodov, 2. fakulta 500 bodov

Pri odboroch vyžadujúcich účasť na oboch testoch je daný väčší význam na odborné testy. Napriek tomu je škoda pokaziť si výborné odborné testy zlým výsledkom z TŠP. Prípravu nepodceňujte ani v tomto prípade.

Všetky informácie o prijímacom konaní a testech studijních předpokladů nájdete tu.

 

Filozofická fakulta MUNI

Na Filozofickej fakulte môžete študovať niekoľko odborov. Obľúbenou voľbou sú aj tzv. medzifakultné dvoj-odbory, teda kombinácia dvoch odborov z dvoch rôznych fakúlt. Podmienky pre jednotlivé odbory sa môžu úplne líšiť. Aj tu sú však hlavným prijímacím kritériom TSP. Na mnohých odboroch stačia samostatne, na niektorých v kombinácií s odborným testom, na psychológii potom s odborným testom a ústnou skúškou. Na odbor Teorie a provozovací praxe staré hudby TSP nebudete potrebovať vôbec (len odborný test a talentové skúšky).

Vyčerpávajúci výpis jednotlivých odborov a prijímacích kritérií je k dispozícii tu.

 

Pedagogická fakulta MUNI

Pedagogická fakulta používa TSP aj tento rok. U niektorých odborov musíte k TSP splniť zároveň aj odborný test. Ide o všeobecný písomný test z anglického alebo francúzskeho jazyka, skúšku z hudobnej výchovy alebo hry na klavíri a skúšku z výtvarnej výchovy (pri ktorej uchádzať predkladá aj svoje portfólio).

Zoznam odborov spolu s dôležitými informáciami nájdete tu.

 

Fakulta športových štúdií MUNI

Fakulta športových štúdií tradične kombinovala TSP s fyzickým preskúšaním. Tento rok však došlo k zmene a TSP zostali len u niektorých kombinovaných odboroch (a k tomu všetkému sa ich výsledok násobí koeficientom 0,25, napr. pri odbore animátor športových aktivít v kombinácii s ďalším odborom).

Viac informácií nájdete tu.