TSP ako prijímacie kritérium

Začali sa nám množiť otázky zo strany študentov, na ktorých fakultách sa vlastne tento rok TŠP používajú. Poďme si to teda stručne zhrnúť.

Masarykova univerzita MUNI sa v súčasnej dobe skladá z deviatich fakúlt. Testy študijných predpokladov potom v rôznej miere používa väčšina z nich. Rozdiely však nájdeme aj v rámci jednotlivých fakúlt a jednotlivých odboroch. Prijímacie kritériá sa líšia aj u medzifakultných štúdiách (tradične dvoj-odbory zložené z odborov z rôznych fakúlt). Nasledujúce informácie berte ako stručný prehľad a vychádzajte vždy len z oficiálnych informácií zverejnených fakultami na ich stránkach, na ktoré zároveň odkazujeme.

TSP a fakulty MUNI:

Právnická fakulta MUNI PrF

Na právach v posledných rokoch nedošlo k žiadnym zmenám a preto sú TSP používané ako hlavné a jediné prijímacie kritérium. Ak sa hlásite na magisterský odbor Právo a právna veda alebo niektorý z bakalárskych odborov v kombinovanej forme, mali by ste všetko úsilie investovať do TSP.

Všetky dôležité informácie nájdete tu.

 

Ekonomicko-správní fakulta MUNI ESF

Táto fakulta je špecifická v tom, že uznáva výsledok z TSP aj výsledky zo SCIO testov - OSP. Ak napíšte OSP v rozmedzí 1.12.2017 až 30.3.2018 v každej časti je požadovaný percentil a doložíte svoj výsledok originálom certifikátu spolu so žiadosťou o vynechanie prijímacej skúšky, budete prijatí bez ohľadu na výsledok TSP. Žiadosť je možné podať rovnako do 30.3.2018. Zdôrazňujeme, že požadovanú percentilovú hranicu je potrebné splniť vo všetkých oddieloch testu a výsledky jednotlivých oddielov nie je možné kombinovať s rôznymi termínmi.

V rámci svojej prihlášky však máte minimálne termín TSP istý (na SCIO testy sa uchádzač prihlasuje sám) a preto by ste aj tak nemali podceňovať prípravu. Termíny SCIO testov berte ako príjemný bonus naviac.

Viac informácií a percentilové hranice nájdete tu.

 

Fakulta informatiky MUNI FI

Hlavným prijímacím kritériom na Fakultu informatiky sú TSP. Možností, ako sa na informatiku dostať je ale viacej. Napr. zmienené OSP od SCIA (s malým odchylkami rovnaký model ako ESF) alebo výsledok IQ testu organizovaného Mensou ČR alebo Mensou SR aspoň 130 bodov (čo je aj hranica pre prijatie do oboch zmienených organizácií).

Prehľad všetkých možností nájdete tu.

 

Fakulta sociálnych štúdií MUNI FSS

Aby toho nebolo málo, FSS používa svoj vlastný systém. V prihláške na FSS si musíte vybrať, či budete písať TSP alebo OSP. Voľba platí pre všetky prihlášky podané na FSS a ak si vyberiete OSP, ale rovnako budete písať aj TSP kvôli inej fakulte, bude sa Vám na FSS počítať len výsledok z OSP. Vždy je však nutné písať aj test zo základov spoločenských vied (ZSV), ktorý zaisťuje spoločnosť SCIO. Konečným výsledkom je súčet percentilov z oboch testov (TŠP + ZSV alebo OSP + ZSV).

Veľmi odporúčame ešte pred podaním prihlášky a konečným výberom vyskúšať oba zmienené testy! Oba majú svoje výhody a každému sadne niečo iné.

Pre ďalšie informácie kliknite tu.

 

Lekárska fakulta MUNI LF

Lekárska fakulta tradične TSP nepoužíva a zostavuje si vlastné odborné testy. Viac informácií nájdete tu.