Verbálne myslenie - riešenie TSP príkladu 2

Jedným z často používaných typových príkladov v oddiele verbálneho myslenia sú tzv. anagramy alebo prešmyčky.

 

Nejedná sa o anagramy v tom zmysle, v ktorom sa s nimi v praxi stretnete, keďže ich podstata nespočíva v prehodení písmen určitého slova za účelom vzniku slova nového. V TSP nevzniká nové slovo a väčšinou zostáva prvé písmeno slova pretvoreného: napr.:

verbalni mysleni 1.png

 

K riešeniu podobných TSP príkladov neexistuje žiadne štandardizované riešenie. Tým myslíme žiadne užitočné štandardizované riešenie. Očami matematiky (kombináciou a permutáciou) nie je predchádzajúce tvrdenie pravdivé. V teple domova a s podporou počítača môžete využiť niektorý z mnohých programov na rozlúštenie anagramov. Takáto pomoc je ale pri teste samozrejme zakázaná. Vytváraním vlastného algoritmu alebo vypisovaním všetkých možných kombinácií by sme pri teste stratili veľa času a nie každý si na takéto riešenie trúfne, pretože by sa mohol veľmi rýchlo pomýliť.

verbalni mysleni 2

 

Pri anagramoch v rámci TSP je zo skúsenosti lepším prístupom prehnane nepremýšľať a nechať si mozog na tzv. voľnobeh. Platí, že ak riešenie neuvidíte do 30 sekúnd, najneskôr do jednej minút, nechajte si príklad na záver. Pravdepodobnosť, že anagram vyriešite po jednej minúte totiž rapídne klesá. A tak sa rýchlo stane, že sa človek zasekne na jednom z prvých príkladov v teste 3-4 minúty, ktoré si ale nemôže dovoliť stratiť. Týmto však nechceme odradiť nikoho od vymýšľania vlastného riešenia, ktoré bude obecne použiteľné a časovo nenáročné (napr. začať sa sústrediť na kombináciu samohlások a spoluhlások atď.) a s ktorým sa nám môžete pochváliť v diskusii na FB.

verbalni mysleni 3

Pripomíname, že k vyriešeniu TSP testu máte 100 minút a test obsahuje 60 otázok. Hrubým rozpočítaním časovej dotácie dostaneme 1 minútu a 40 sekúnd na jeden príklad. To ale neznamená, že takúto dobu môžete stráviť pri každom príklade. V teste sú príklady, pri ktorých si musíte čas šetriť, aby ste ho mohli využiť u časovo náročnejších príkladov, ale nie vždy ťažkých príkladov. Anagramy sú práve jedny z tých rýchlejších príkladov, kde čas ušetríte.