Verbálne myslenie

Tradične prvým zaraďovaním oddielom v TSP je oddiel skúmajúci verbálne myslenie uchádzačov. Čo sa tým presne myslí?

Internet je plný definícií, tak len veľmi stručne. Tento oddiel má za cieľ preveriť schopnosť práce s logickou štruktúrou jazyka a jeho používaním, pričom sa menej dbá na pravopisnú formu. 

Nechápte nás zle, samostatný pravopis je stále veľmi dôležitý, ale skôr ako s hľadaním pravopisných chýb (v priemere 1 až 2 príklady) sa tu stretnete s určovaním a doplňovaním najvhodnejšieho slova, hľadaním synoným, antoným, homoným a v neposlednom rade veľmi obľúbenou analógiou. Ambíciou tvorcov je komplexne preveriť najmä jazykové schopnosti.

TSP blog verbalne myslenie book 15584 1920 1500Ako to vyzerá v praxi?

V posledných rokoch sa tvorcovia testu rozhodli pristúpiť na model využívajúci jedného dlhšieho textu s očíslovanými vetami, v ktorých chýbajú vybrané slová. Úlohou testovaných je potom na vynechané miesta vybrať z ponúkaných možností najvhodnejšie slovo. Hneď sa dostávame k prvému a zďaleka nie poslednému úskaliu verbálneho myslenia. S trochou snahy si totiž občas obhájite aj možnosť, ktorú tvorcovia testu nepreferujú. 

Ostatný priestor je potom vyhradený pre jednotlivé, spravidla kratšie príklady. Tu sa očakáva nielen výška sľubovanej analógie, ale občas aj preverenie znalosti významu cudzích slov. 

TSP blog verbalne myslenie books 441866 1920 1500

A čo príprava?

Okrem (dúfame) odborných výkladov na našich kurzoch čítajte, čítajte a čítajte. Ak máte čas, tak čo čítajte aj píšte. Nie je lepšieho tréningu, ako aktívne rozširovanie slovnej zásoby a práce s jazykom. Premýšľajte nad tým, čo čítate a prečo autor použil zrovna dané výrazy a nie iné. Svoje odpovede a úvahy formulujte rozmanito. Nespoliehajte sa na slovnú vatu, snažte sa neskĺzať k obmedzenej slovnej zásobe. Český aj slovenský jazyk je kúzelný a ponúka rozmanité množstvo možností, ako sa čo najpresnejšie vyjadriť. Využite ich všetky.