Priestorová predstavivosť - riešenie TSP príkladu

S tréningom priestorovej predstavivosti je to ťažké. Avšak nie každý, kto v 3D bludisku blúdi, je stratený.

 

Riešenie príkladov v rámci priestorovej predstavivosti sa často zle komentuje. Dávať odborný výklad k tomu, ako si máte teleso správne vizualizovať nejde príliš dobre. Resp. možno to ide, ale skupine ľudí s priestorovou predstavivosťou to bude jasné hneď a druhej skupine bez priestorovej predstavivosti to nepomôže. Aj tak sa v TSP čas od času objaví príklad, pri ktorom vizualizácia nie je kľúčová. Jedným z takýchto príkladov je aj tento:

 

 

3D bludisko si v zásade ani nemusíte predstavovať. Samotná vizualizácia cesty, ak ste jej schopní vám pomôže pochopiť kľúčový princíp potrebný k riešeniu. K jeho odhaleniu však vizualizáciu nutne nepotrebujete. Stačí si uvedomiť, že nech už sme v akomkoľvek bludisku (aj 3D) a prídeme v ňom kamkoľvek, na štart z ktorého sme vyšli sa vrátime vždy tak, že pôjdeme späť rovnakou cestou. A keď sa niekedy otočíme a chceme prejsť rovnakú cestu naspäť, všetky smery, ktorými sme pôvodne išli sa otočia tiež. Ak sme pôvodne išli dvakrát doľava, pôjdeme naspäť dvakrát doprava. Ak ideme doľava, hore a doprava, späť pôjdeme doľava, dole a doprava. Všetko sa nám len zrkadlovo otočí.

V tomto konkrétnom zadaní máme základné tri smery:

sever (S) – juh (J)

západ (Z) – východ (V)

hore (N) – dole (D)

Zadaná cesta vyzerá takto:

3Z, 3S, 3N, 5V, 5J a 1D

Postavíme si ju teda zrkadlovo:

3Z   =   3V

3S   =   3J

3N   =   3D

5V   =   5Z

5J   =   5S

1D   =   1N

Výsledkom je teda cesta 3 kroky na východ, 3 na juh, 3 dole, 5 na západ, 5 na sever a 1 hore. A takúto možnosť v ponuke nemáme, pretože by sa nejednalo o úsporné riešenie. Pozrieme sa totiž na cestu a zistíme, že niektoré kroky od seba môžeme odčítať. Ak ideme 3 kroky na východ (obrazne doprava) a potom 5 krokov na západ (obrazne doľava), skončíme 2 kroky na západ. Takže si výslednú cestu zjednodušíme:

3V – 5Z = 2Z

3D – 1N = 2D

3J – 5S = 2S

Výsledná odpoveď TSP prikladu je teda dva na západ, dva dole a dva na sever, teda možnosť e).