Kurzy na TSP 2023, viac zmien ako sme si dokázali predstaviť

Podmienky, v ktorých sa konali zatiaľ posledné testy študijných predpokladov boli úplne nové. Kvôli epidemiologickej situácií sa testy posunuli oproti tradičnému aprílovému termínu o dva mesiace neskôr a študenti s ich napísaním museli počkať až do konca júna. Samostatná podoba testov sa však toľko nezmenila. Pozrime sa na súhrnné štatistické údaje a na to, ako jednotlivé subtesty vyzerali.

Väčšina maturantov, ktorí TSP skladajú si uvedomujú, že poctivá príprava a tréning typových úloh z testov, môžu šancu úspechu veľmi zvýšiť. Tento rok bude výrazne komplikovanejší pre domácu prípravu. Na webe MU už totiž nie sú voľne k stiahnutiu staršie verzie testov, ktoré boli tou “najlepšou učebnicou”. K dispozícii je už len najnovší ročník.

TSP notes 514998 1920 1500

 

Aké zmeny uchádzačov čakajú:

Prvou veľkou zmenou je prístup k termínom testu. Už od roku 2003 sme boli zvyknutí, že sa TSP písali koncom apríla. V roku 2023 však bude možné si termín vybrať, a to od januára do apríla. Nebude jednoduché sa rozhodnúť, aký termín si vybrať. Ak si budú maturanti vyberať januárové, či februárové termíny, budú mať pomerne málo času na prípravu. Na druhú stranu zase tieto termíny môžu byť menej obsadené. Ďalšou veľkou zmenou je forma TSP. Test sa bude skladať prezenčne, avšak uchádzači dostanú tablet, na ktorý budú odpovede zaznamenávať. Poznámky a pomocné výpočty bude možné robiť na papier. Aj bodovanie sa trošku zmení. Každá otázka obsahuje 5 možných odpovedí, ale len jedna je správna. Správna odpoveď je za 1 bod, za zlú odpoveď sa vám 0,2 bodu odráta. Práve hodnota 0,2 je nová, po minulé roky sa odrátavalo 0,25 bodu.

TSP v roku 2023 budú zložené z 3 častí. Každá časť bude mať svoj časový limit a bude aj zvlášť hodnotená.

1. časť - uvažovanie v anglickom jazyku.

Ide o náhradu subtestu verbálneho myslenia. Riešitelia môžu očakávať otázky, ktoré by sme predtým našli vo verbálnom alebo kritickom myslení. Zadanie bude v anglickom jazyku. Časový limit na túto časť je 20 minút.

2. časť - Kritické myslenie - časový limit 45 minút

3. časť - Numericko-analytické myslenie - časový limit 45 minút

V druhej aj tretej časti môžu riešitelia očakávať typové príklady, ktoré sa vždy v TSP vyskytovali, obsahové zmeny budú len drobné.

Zmien je naozaj veľa, čo odporúčame? Najmä si o ročníku 2023 čo najviac naštudujte. Zvoľte správnu stratégiu a najmä nepodceňte prípravu. Je potrebné začať trénovať skôr, než tomu bolo v predchádzajúcich rokoch.