Aké boli testy na TSP 2020?

Podmienky, v ktorých sa konali zatiaľ posledné testy študijných predpokladov boli úplne nové. Kvôli epidemiologickej situácií sa testy posunuli oproti tradičnému aprílovému termínu o dva mesiace neskôr a študenti s ich napísaním museli počkať až do konca júna. Samostatná podoba testov sa však toľko nezmenila. Pozrime sa na súhrnné štatistické údaje a na to, ako jednotlivé subtesty vyzerali.

Trocha TSP štatistík 

V roku 2020 si TSP prišlo napísať celkom 9 785 študentov. V predchádzajúcich dvoch rokoch to pritom bolo viac ako trinásť tisíc, takže konkurentov bolo približne o štvrtinu menej. Zároveň stačilo získať menej bodov na veľmi solídny deväťdesiat percentilový výsledok - zatiaľ čo v roku 2018 a 2019 ste naň potrebovali cez 30 bodov, v roku 2020 stačilo len 28,25 (body sa však v každej variante ľahko líšia, uvedené body sú priemerom výsledkov vo všetkých verziách testov). Na niektorých fakultách sa znížil potrebný percentil k prijatiu, pokiaľ ste napríklad chceli v roku 2020 študovať magisterský odbor Právo a právna veda, stačilo vám dosiahnuť percentil 70 (teda zhruba 22 bodov). Počet otázok pritom zostáva rovnaký - v teste je ich 60 a máte na ne 100 minút.

Toto celé pôsobí veľmi ukľudňujúcim dojmom - nie je potrebných toľko bodov, percentil pritom stále klesá … Nepíšeme to preto, aby ste zaspali opojným spánkom a prebudili sa z neho až 24. apríla. Vyspať sa doružova síce môže byť dôležitým faktorom, ale nie je dobré vrhať sa na prípravu noc pred testami na ostro. Rovnako nápomocná je kvalitná a dlhodobá príprava, ktorá vás nechá v rozhodujúcu noc kľudne spať. Môžete začať napríklad tým, že si prejdete jednotlivé subtesty a pozriete sa, čo bolo ich obsahom v najaktuálnejšej verzii testu.

TSP notes 514998 1920 1500

 

Čo presne v TSP nájdete?

Verbálne myslenie má podobnú štruktúru už dlhé roky. Pozostáva z väčšej časti z textu, ku ktorému sa viaže päť otázok. Tu ide zadávateľom len o doplnenie vhodného slova alebo rozpoznanie významu nejakého cudzieho termínu. Ostatné tri úlohy tvoria ďalšie češtinárske úlohy, typicky môžete počítať s analógiou a v roku 2020 sa nás pýtali napríklad na frazém.

Kritické myslenie je trochu náročnejšia obdoba verbálneho myslenia. Opäť vás čaká text, ku ktorému je pridelených 5 otázok. Nestačí už len dopĺňať vhodné slovíčko do odpovede, ale ide o hlbšie pochopenie textu a odvodenie odpovede z neho. V podobnom duchu sa nesú aj doplňovacie úlohy v kritike.

V numerickom myslení bolo v minulom roku pomerne dosť čírej matematiky. Vypláca sa preto precvičiť si rovnice, zopakovať základné funkcie aj Pytagorovu vetu.

Úlohy, ktoré by sme kedysi čakali v numerike, sa čiastočne presunuli do analytického myslenia. Viac priestoru pre slovné úlohy vytlačili napríklad grafy, na ktoré sme v posledných TSP nenarazili. Zostalo iba niekoľko obligátnych príkladov z logiky.

Priestorová predstavivosť obsahovala typické kategórie príkladov, ako sú rozložené siete kociek alebo 2D verzus 3D pohľad. V kultúrnom prehľade sme museli preukázať znalosti svetovej histórie, geografie, ale napríklad aj latinských slov.

Veľkou zmenou tohtoročných TŠP bude, že posledné dve kategórie už v nich nebudú. Čakajú na nás už len štyri subtesty a celý test sa bude písať online. Počet otázok sa redukuje na 48, ale čas zostáva rovnaký, teda 100 minút. Tešíme sa, ako tieto skutočnosti so štatistikami bodov a percentilov zamávajú. Pokiaľ prípravu nechcete nechať na náhode, môžete sa prihlásiť do niektorého z kurzov