ZHRNUTIE TESTU TSP 2017

Pozrime sa spolu, aké novinky priniesli TSP 2017!

Aké zmeny priniesli TŠP 2017?

Z hľadiska formálnych požiadaviek k veľkým zmenám nedošlo. Podmienky k vypracovaniu testu boli nasledovné:

Výrazne sa TŠP 2017 od predchádzajúcich ročníkov nelíšili.

Verbálne myslenie

 • Základom verbálneho myslenie bol opäť dlhší text s vynechanými miestami s celkom piatimi otázkami. Otázky boli založené na hľadaní najvhodnejších slov k doplneniu, synoným a antoným.
 • Ďalej sa opakoval aj príklad založený na analógii a hľadaní frazeologizmov.
 • Oddiel verbálneho myslenia neprešiel žiadnom zmenou. V porovnaní s rokom 2016 sa neopakovalo prekladanie fiktívneho jazyka.

Numerické myslenie

 • Základom numeriky bolo opäť (ako inak) rátanie zlomkov.
 • Oplatilo sa mať natrénované aj “operácie”, ktoré sme trénovali na kurzoch.
 • V porovnaní s predchádzajúcim rokom obsahoval oddiel menej chytákov a viac príkladov založených na stredoškolských znalostiach.
 • Doslova paniku vyvolal na diskusných fórach príklad obsahujúci logaritmy. Na kurzoch si však ukážeme, že ani neznalosť logaritmov nám v nájdení správnej odpovedi často nezabráni.

Priestorová predstavivosť

 • Rotácia, skladanie, niekoľko variácií skladania kocky, doplnenie obrazcu z kostičiek, bludisko a vystrihovanie. Solídny TŠP základ.
 • Novinkou bola rubikova kocka, ale našťastie nebolo treba ju vedieť zložiť za necelých 5 sekúnd, ako to vie austrálsky speedcuber Feliks Zemdegs.

Analytické myslenie

 • K obrovskej radosti väčšiny prítomných sa neopakovali príklady “Logiky” a tzv. “Aleš vybral číslo”. Nejeden lektor sa pri ich vysvetlení zapotil.
 • Analytika obsahovala tri príklady založené na určení správneho poradia (tzv. zebry), tri príklady založené na výrokovej a predikátovej logike, jeden graf a po jednom príklade na pravdepodobnosť a kombinatoriku.

Kultúrny prehľad

 • Úryvok z diela, popis opery, histórie, politológia, slepá mapa ….
 • … taktiež účtovné odpisy, preklad z latinčiny a určenie autora citátu (filozofia).
 • Novinkou bolo testovanie základných právnych vedomostí. Že si nemôžete vziať vlastného súrodenca, to ste asi vedeli. Vedeli ste však, že máte vyživovaciu povinnosť voči svojim rodičom?

Kritické myslenie

 • Kritické myslenie obsahovalo len dva dlhšie texty s niekoľkými podotázkami a jeden dlhší samostatný príklad na hľadanie najsilnejšej argumentácie. K výraznej zmene teda nedošlo.
 • Nemilým prekvapením však bolo zadanie kratšieho z dvoch dlhších príkladov - jednalo sa totiž o doslovnú citáciu zákona. V TŠP sa však nejedná o úplnú novinku.

NOVINKA! Anglická sekcia

Na úplný záver testu TSP bolo presunutých 10 otázok preložených do angličtiny. Išlo o príklady zo všetkých oddielov, pričom z hľadiska obtiažnosti sa jednalo skôr o tie jednoduchšie až stredne ťažké.